Szanowni goście mojej strony!

Szukam wskazówek dotyczących członków protestanskiej rodziny Hauge, pochodzącej z Niemiec, której „założyciel rodu” Adam Haug wywędrował w 1799 r. wraz z rodziną z Królestwa Wirtembergii do departamentu poznanieńskiego (dołączonego do Prus w 1793 r.), a dokładnie w okolice na północ od Krotoszyna (około 80 km. od Wrocławia). Tam też założył osadę nazwaną od nazwiska jego rodu Chwałki (Haugfeld).

Niewiadomo dlaczego ówczesny duszpasterz z parafii Krotoszyn dodał do nazwiska rodowego Haug końcówkę „e” i od tego momentu nazwisko brzmiało Hauge. Rodzina przemieszczała się stopniowo coraz dalej na tereny położone na wschód od Krotoszyna, mieszkając m. in. w Dębie, Wieleninie (osada Bergfeld pod Unijem), związku z tym nie są znane losy części rodziny. Od 1846 pojawiają się znowu ślady rodziny w Białymstoku, a także w Warszawie, gdzie część rodziny mieszkała do 1941 r. Jeszcze przed I wojną światową jedna część rodu udał się do Zaglębia Rury. W czasie I wojny światowej dwóch braci udało się do Usbekistanu, natomiast niektórzy z rodziny do Berlina przez Warszawę, a od 1920 część osiedliła się w Bielsku- Białej. Po 1945 większość śladów rodziny można odnaleść w Niemczech zachodnich i tylko niektórych w NRD. Wprawdzie mam dokumentacje wielu członków mojej rodziny, ale szczególnie interesowały by mnie wskazówki o osobach z nazwiskiem Hauge lub Haug, których przodkowie urodzili się między 1818 i 1900 na obszarach dzisiejszej Polski, i którzy sami lub ich rodzice pochodzą z Chwałków pod Krotoszynem, Wielenin, Bergfelde pod Uniejowem lub Szopów Niemieckich pod Warszawą. Prawdopodobnie wszyscy członkowie rodziny Hauge po opuszczenieu okolic Krotoszyna w 1818 zrezygnowali z dodanej pomyłkowo końcówki „e”. Wszyscy Hauge mieszkający w Niemczech i Usbekistan są potomkami Christiana Hauge (ur. w Chwałkach) i Ernestine Kluge (ur. we Wrocławiu).

Dwóch przyjaznych mieszkańców Chwałków